Zaměření

 

Firma Dites-váhy spol.s r.o. se zabývá:


⦁    návrhem a  konstrukci vah, speciálních zařízení  a kompletních technologických linek
⦁    výrobou  vah a speciálních zařízení
⦁    výrobou a kompletaci technologických linek  zaměřených na:
          -  vážení a dávkování sypkých surovin  a kapalin
          -  mícháním směsí
          -  dopravou  sypkých surovin a směsí

          -  pytlování směsí a plnění vaků big bag

⦁    montáží  zařízení, jeho zprovozněním  a zaškolením obsluhy
⦁    servisem  a kalibraci vah, technologických linek

⦁    zajišťujeme projekty elektro, MaR pro naše výrobky a zařízení   
⦁    výrobou rozvaděčů a technologickou elektroinstalací,
⦁    zajišťujeme řízení vah, linek a  speciálních zařízení ( systémy Siemens, TECO)

⦁    spolupracujeme s ČMI na ověření námi dodávaných vah,
⦁    firma je  členem  Unie výrobců vah ČR–UVVČR ( www.uvvcr.cz )