Oživení strojní, elektro

Na závěr prací probíhá kontrola, seřízení, oživení  a ověření parametrů dodaného zařízení  a celé technologie.
Zajišťujeme povinné výchozí revize a pokud to technologie a zákazník vyžaduje, provádíme kalibraci vah a vážních zařízení včetně protokolu.
Důležitým požadavkem je zajištění bezpečnosti práce při vlastní montáži, ale zejména bezpečnosti zařízení při jeho skutečném provozu.
Nedílnou součástí je zaškolení obsluhy a budoucí údržby zařízení, předání provozní dokumentace, případně i dodávka prvotních náhradních dílů.