Technologické linky

Kromě výroby vah a speciálních zařízení se firma zabývá i  návrhem, výrobou, kompletací a montáží celých technologichých linek.
Subdodávkami bývají pouze některé komponenty nebo speciální zařízení, např: tenzometry, klapky, ventily, vyhodnocovací aparatury, filtry, míchačky , speciální zařízení apod.
Nabízíme individuální řešení  zejména pro atypické aplikace kde je požadavek např. na: funkci, rozměr, spec.zařízení, začlenění do linky apod.