Články

Linka na přípravu směsí pro žárovzdorné výrobky

Na obrázku je přední část technologie automatické linky, kde probíhá dávkování drobných surovin a kapalin v 6ti navažovacích a míchacích uzlech. Zde pak dochází k homogenizaci všech, tj. i hlavních komponent. Tyto hlavní suroviny jsou skladovány ve 40ti velkých silech a jsou dávkovány do dvou navažovacích vozíků s pojezdem po společné kolejové dráze. Viz video. Zmíněná velká sila se nacházejí za zdí přední částí linky, na obrázku nejsou proto vidět. Po homogenizaci následuje expedice směsi do lisu a vypalovací pece. Celý proces je řízen PC počítačem a automatem PLC Siemens, s možností dálkového přístupu a servisu. Denní kapacita celé linky je až 200 tun žáruvzdorné směsi.

Úvodní článek 2024

Vážení obchodní partneři,, tak jako každý rok i letos firma Dites-váhy spol. s r.o. nabízí zařízení a služby z oblasti výroby vah, vážení, dávkování, dopravu materiálů a dodávky celých technologických linek včetně řízení. Jsme připraveni navrhnout a realizovat takové řešení, které splní vaše technologické požadavky.

Linka diskontinuálních dvoučinných průtočných vah

Obchodní průtočné váhy se skládají ze dvou menších vah, které jsou umístěny ve společném rámu se sdíleným vsypem a výsypem suroviny. Pro dosažení vyššího a souvislého výkonu, pracují váhy střídavě. Hlavní části jsou následující: vážený zásobník s pneumatickým uzávěrem, dvojité dávkovací hradítko pro řízení toku materiálu a vyhodnocovací zařízení s displejem. Pro zajištění dlouhodobého a spolehlivého provozu v chemicky agresivním prostředí jsou váhy vyrobeny v kompletně nerezovém provedení. Vyhodnocení a řízení vah je realizováno v systému PLC Siemens propojeného s nadřazeným počítačem PC přes ethernetovou síť. Kalibrace, nastavení a úřední ověření se provádějí přes dotykový displej s programovým vybavením od společnosti Dites spol. s r.o. Váhy zkonstruovala, vyrobila, instalovala a udržuje firma Dites-Váhy spol. s r.o. Firma rovněž zajišťuje a spolupracuje při obchodním ověření s ČMI.

Kontaktujte nás

Adresa

DITES-VÁHY spol. s r.o.

Suchovršice 168

542 32 Úpice


Čekejte prosím, odesílám Váš dotaz