Plnicí a rozvažovací linky surovin a směsí

Tyto linky mají univerzálnější charakter a  bývají  použity  zejména při  zpracování surovin, např. vyprazdňování  či rozvažování surovin z big-bagů. Nabo naopak plnění materiálu do big-bagů. Mají tedy použití také v zemědělství, potravinářství nebo chemickém průmyslu.