Váhy, vážení

Firma Dites-váhy spol. s r.o. vyrábí a dodává převážně technologické tenzometrické váhy, viz dále. Některé typy technologických vah mohou  být použity  i pro obchodní vážení  (můstkové váhy, průtočné váhy,..).
Pro velmi lehké matreriály  se používají  volumetrické, resp.objemové "váhy" kde se však měří výše sloupce materiálu v zásobníku.

Elektrický výstupní  signál  z tenzometru   je úměrný zatížení váženým materiálem (sypké materiály, kusové materiály, kapaliny). Signál je dále zpracován v zesilovači a zaveden do vyhodnocovacího  zařízení, systému. Materiály se  podle jejich typu, parametrů  a účelu dopravují do vah pomocí podavačů  ( šnekový, vibrační, pasové, gravitační,  rozrušovače atd.)

Vyprazdňování naváženého materiálu z vah se provádí rovněž různými typy podavačů, klapkou, pneudopravou apod.. Váhy se také  dělí na váhy automatické, poloautomatické a ruční.

Důležitým parametrem je přesnost vážení.. Ta je určena především  použitými snímači-tenzometry a je  běžně 1000-3000 dílků z plného rozsahu, resp. u technologických vah okolo 0,05% . Dalším  a důležitým údajem je přesnost dávkování  materiálu, ta má dynamický charakter.  Dynamická  přesnost dávkování je vždy nižší než statická  přesnost vážení. Tuto přesnost  ovlivňují zejména parametry použitého podavače materiálu do váhy, proti přesnosti je pak rychlost navažování. Je proto nutné volit přijatelný kompromis. Proto je nutná a nezbytná odbornost a zkušenosti příslušného konstruktéra, pracovníky specialisty apod..

Dělení zesilovače nebo též aparatury (vyhodnocovací jednotky) bývá daleko vyšší než přesnost tenzometrů, což je někdy chybně zaměňováno za přesnost vážení. 

 

Rozlišujeme  váhy:

ZÁSOBNÍKOVÉ VÁHY / DISKONTINUÁLNÍ A KONTINUÁLNÍ (průtočné) VÁHY /  PLOŠINOVÉ VÁHY /  PYTLOVACÍ VÁHY / VÁHY NA BIG.BAGY / SPECIÁLNÍ VÁHY atd..