Linky pro stavební a chemický průmysl

Ve stavebním průmyslu se zejména  jedná o linky na výrobu suchých maltových směsí a o linky na výrobu betonu. V dalším  textu  je zmínka o obou typech linek.

V chemickém průmyslu se uplatňují různé typy navažovacích linek a dopravou surovin a směsí  šnekovými nebo pasovými podavači . 
Často zde  bývají aplikovány průtočné vahy pro příjem nebo výdej směsí a surovin, případně zařízení pro dávkování drobných dávek typu Mikrolinka, viz výše.

Mikrolinky jsou vícekomponentní váhy a obvykle jsou součástí výrobní technologie.